Hatay Kılınç'a göre kurumsal sosyal sorumluluk, şirketlerin toplum üzerinde olumlu bir etki bırakmak
için iş süreçlerini nasıl yönettiği ile ilgilidir.

İş süreçlerini şeffaflık, adalet, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda yürüten tüm Hatay Kılınç şirketi, kamu yararı gözeten, tüketici odaklı bir yaklaşımla çalışır. Esas olan, ekonomik değerin her sosyal paydaş için adil koşullar altında oluşturulmasıdır.

Hatay Kılınç güçlü ve çağdaş bir toplumun evrensel değerlere saygılı, sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne katkıda bulunacak çağdaş nesillerin yetişmesiyle varlık bulacağına inanmakta; sosyal sorumluluk faaliyetleri ile genç nesilleri bu doğrultuda yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kuruluşların değerinin, içinde bulundukları toplumdan kazandıklarını o topluma geri vermesiyle ölçüldüğüne inanan Hatay Kılınç kurucusu Ramiz KILINÇ , bu doğrultuda 1992 yılında Antakya’da İskenderun yolu üzerindeki işyerinde perakende satış amacı ile başlamıştır.

Kısa bir sürede başarıya odaklı çalışanları ile sektöründe uzmanlaşan ve faaliyetlerini arttırarak bugünkü konumuna gelen firmamız, yedek parça ihracatına da yönelerek, yüksek satış rakamlarına ulaşmıştır.

1998 yılında Antakya sanayi bölgesindeki kendi yerine taşınan firmamız, yedek parça satış ve ihracat faaliyetlerini sürdürerek Hatay ilinin kendi sektöründe en fazla ihracat yapan firması olmuştur. olarak kullanılmıştır.